doc.ohreally.nl


De 'translator' metatag

De translator metatag wordt gebruikt om erkenning te geven aan, en contact info te geven van, de vertaler van een document.

Syntax

<meta name="translator" content="Voornaam Achternaam <gebruiker@example.com>">

of

<meta name="translator" content="Organisatie <http://www.example.com/>">

Omschrijving

De content waarde van de translator metatag is een vrij in te vullen tekst die de naam en contactinformatie geeft van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de vertaling van een document.

De gesuggereerde vorm is

naam + ' <' + email-adres | website adres | telefoonnummer + '>'

Plaatsing

De translator metatag wordt in de <head> sectie van het HTML document geplaatst, net als alle andere metatags.

De translator metatag kan meerdere keren in een document voorkomen.

Tip:
Gebruik de origin metatag om te verwijzen naar het oorspronkelijke document.

Huidige taal en oorspronkelijke tekst

Het is expliciet NIET de taak van deze metatag om

Voorbeeld

Dit zou de broncode kunnen zijn van http://www.example.com/document.nl.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
<title>De titel</title>
<meta name="translator" content="Rob la Lau <https://doc.ohreally.nl/contact>">
<meta name="origin" content="http://www.example.com/document.fr.html" lang="fr">
</head>
<body>
… de tekst …
</body>
</html>

Use cases

Aanwijzing voor implementeerders

De content waarde van de translator metatag is niet vertaalbaar.

Documentatie

De documentatie voor de translator metatag is beschikbaar op https://doc.ohreally.nl/metatag-translator.

Status

De translator metatag is toegevoegd aan het MetaExtensions register als een voorgestelde standaard.

Laatst gewijzigd:
https://doc.ohreally.nl/metatag-translator
Geprint: